CENTRUM KOMPAS BHP PPOŻ MCR Witamy!

MCR - PP

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
dla wszystkich grup wiekowych

PPOŻ

Kompleksowe usługi
i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

BHP I HIGIENA PRACY

Kompleksowe usługi
i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR RATOWNICZYCH

120 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

%
pOZYTYWNYCH OPINII
wYSZKOLONYCH UCZESTNIKÓW
PUNKTÓW EDUKCAYJNYCH DLA RATOWNIKÓW

Masz pytania ?
CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

Zaufali nam: