CENTRUM KOMPAS BHP PPOŻ MCR Witamy!

mcr - pp

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich grup wiekowych

PPOŻ

Kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

BHP I hIGIENA pRACY

Kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

U nas zdobędziesz
200 punktów

%
pOZYTYWNYCH OPINII
wYSZKOLONYCH UCZESTNIKÓW
PUNKTÓW EDUKCAYJNYCH DLA RATOWNIKÓW

Zaufali nam:

Masz pytania ?
CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY