mgr inż. Grzegorz Załupka

Inżynier komputerowych systemów sterowania, ratownik medyczny, specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, magister pedagogiki zdrowia, specjalista ratownictwa chemicznego i ekologicznego, dyspozytor medyczny; jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Łodzi; doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa medycznego zdobywał w Zespołach Ratownictwa Medycznego JUH w Niemczech, SPS ZOZ w Lęborku, SPR w Słupsku, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPSP ZOZ w Lęborku oraz WSS w Słupsku, Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 PSP W Słupsku; w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy doświadczenie w służbie zdrowia (RCKiK w Słupsku), Resorcie Obrony Narodowej (SPMW Ustka, WKU Słupsk), Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP w Słupsku), przemyśle spożywczym (Inletta S.A.); jest specjalistą ratownictwa chemicznego i ekologicznego, posiada doświadczenie techniczne w sektorze off-shore, doświadczony specjalista ochrony przeciwpożarowej (FCPK Bytów, HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. w Słupsku, AJ Fabryka Mebli Redzikowo, ENERGA Wytwarzanie S.A.); nauczyciel akademicki Akademii Pomorskiej w Słupsku w latach 2010 – 2016; jest Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej, nr uprawnień SIOP/53/2018/6/42. Obecnie jest czynnym funkcjonariuszem PSP, ratownikiem medycznym i specjalistą ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

Zobacz kim jesteśmy

mgr Anna Białek - Załupka

Ratownik medyczny, specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, magister pedagogiki zdrowia; jest absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Łodzi; doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa zdobywała m.in. w zespołach zabezpieczenia medycznego 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie i Siemirowicach, Sekcji Medycznej OSP w Słupsku oraz w Zespołach Ratownictwa Medycznego SPS ZOZ w Lęborku; w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy doświadczenie w jednostkach służby zdrowia (RCKiK w Słupsku), sektorze off-shore (HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. w Słupsku) oraz przemyśle spożywczym (MOWI Poland S.A.); nauczyciel akademicki w Akademii Pomorskiej w Słupsku, posiada liczne certyfikaty zarządzania procesami (BPMS), jest audytorem wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę PN-N-18001:2004 oraz Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej, nr uprawnień SIOP/11/2014/2/2. Obecnie jest liderem zespołu BHP w MOWI Poland S.A.

Posiadamy wpis do wojewódzkiego rejestru

nr 2.22/00172/2016

instytucji szkoleniowych w Gdańsku

Zajęcia edukacyjne prowadzimy z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz symulacji. Każdy wykład poparty jest przykładami z życia, a każde ćwiczenia odzwierciedlają realne sytuacje zagrożenia. Nasze szkolenia w 2/3 składają się z ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu nasi słuchacze potrafią skutecznie udzielić pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.


Ponadto mamy szerokie doświadczenie w różnych dziedzinach życia i gospodarki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi specjaliści działają zarówno w branży spożywczej, medycznej, w sektorze off-shore oraz służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych oraz ministrowi obrony narodowej.


Masz pytania ?

Zobacz naszą ofertę