Zaufało nam już ponad 2500 osób

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów prawa i poparta jest doświadczeniem zawodowym kadry kształcącej. Szkolenia oraz pozostałe usługi realizowane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel zarówno ochrony przeciwpożarowej jak i służby BHP, znający obecne trendy obowiązujące w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa chemicznego i medycznego.

Jesteśmy grupą ludzi połączonych wspólnym celem i pasją.

Skuteczne metody szkoleniowe

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. 

Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Ratownictwo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ​

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

CENTRUM DS. REACH

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich grup wiekowych
 • Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
 • Kursy doskonalący dla dyspozytorów medycznych
 • Szkolenia z ratownictwa chemicznego
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Operaty przeciwpożarowe obejmujące warunki składowania odpadów
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców
 • Szkolenie wstępne i okresowe dla kadry inżynieryjno – technicznej
 • Kompleksowa obsługa zakładów w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • Wykonywanie Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnie z obowiązującymi trendami
 • Doradztwo w zakresie BHP
 • Gospodarka materiałami i substancjami niebezpiecznymi
 • Wykonywanie Ocen Zagrożenia Wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Szkolenia z bezpiecznego obchodzenia
  się z produktami chemicznymi
 • Szkolenia z nowych zasad ewidencji, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin

Wszystko w jednym miejscu

Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się przy aktywnym udziale uczestników. Kameralne grupy sprzyjają zadawaniu pytań, prowadzeniu dyskusji, przedstawianiu konkretnych problemów z własnej praktyki, które następnie analizowane są na forum. Konkretne, jasne wskazówki – prostym językiem pozwalające zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa w pracy dla pracowników i komfort dla właściciela firmy.

Masz pytania ?
sZUKASZ sZKOLENIA DLA SIEBIE ?